OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział IT

Praca. Dział IT

Opublikowano: 01.02.2022

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. IT w Dziale IT

Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
– wykształcenie wyższe lub średnie techniczne.

Zakres wykonywanych zadań:
1) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych;
2) współpraca z pracownikami Muzeum w sprawach inicjowania projektów informatycznych i nadzorowanie ich realizacji;
3) opracowywanie, aktualizacja i weryfikacja procedur dobrych praktyk i własnej wiedzy;
4) kształtowanie kierunków rozwoju Muzeum w sektorze IT – ścisła współpraca z kierownikiem działu IT;
5) przygotowywanie zapytań ofertowych i opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami prawa z zakresu IT;
6) przygotowywanie i negocjowanie umów serwisowych, dostaw i usług na rzecz Muzeum;
7) współpraca z podmiotami prowadzącymi serwis infrastruktury, systemów i urządzeń Muzeum;
8) współpraca przy przygotowaniu wniosków dotacyjnych i uczestnictwo w projektach dofinansowanych;
9) znajomość protokołów TCP/IP;
10) administrowanie systemami operacyjnymi na stacjach klienckich rodziny Windows, Mac OS;
11) administrowanie Vmware, Windows Server 2016, Linux, Zimbra;
12) utrzymanie serwisów internetowych i usług;
13) naprawa i utrzymanie okablowania strukturalnego budynku i infrastruktury sieci, umiejętność zarządzania bramami FortiGate, Ubiquiti, Switche;
14) znajomość urządzeń typu NAS, macierzy dyskowych, rozwiązań systemów backup;
15) znajomość oprogramowania Optima, Płatnik, Libra, Navigart;
16) obsługa wydarzeń Muzeum w zakresie technicznym (audio oraz wideo), montaż i przygotowanie urządzeń multimedialnych do wystaw, współpraca przy projektowaniu i realizacji wystaw multimedialnych;
17) współpraca z artystami, także w języku angielskim;
18) digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;
19) praca na wysokości powyżej trzech metrów na podeście ruchomym i drabinie;
20) praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem;
21) chęć rozwoju, śledzenie nowych technologii;
22) komunikatywność i wysoka kultura osobista.

2. Warunki pracy:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 3. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

4. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, lub pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.plw terminie do 28 lutego 2022 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

 


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).