OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Bilety

Bilety


Obrazek
RODZAJ BILETUCENA BILETU

normalny
25 zł

ulgowy*
 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • studenci i doktoranci
 • członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych
 • emeryci i renciści
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • towarzyszący im przewodnicy
 • rodzice i opiekunowie posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
 • honorowi dawcy krwi oraz dawcy przeszczepów
 • posiadacze kart, których wykaz ustala Dyrektor Muzeum
 • zamiast biletu normalnego w trakcie zmiany ekspozycji wystaw czasowych w budynku A, obejmujących całe piętro, oraz na wystawy czasowe we czwartki
14 zł

ulgowy czasowy

 • uprawnionym do biletu ulgowego w trakcie zmiany ekspozycji wystaw czasowych w budynku A, obejmujących całe piętro, oraz na wystawy czasowe we czwartki
10 zł

rodzinny

do 5 osób (2+3 lub 1+4)

55 zł

grupowy normalny**

dla grup liczących min. 7 osób

18 zł od osoby

grupowy ulgowy**

dla grup liczących min. 7 osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego


10 zł od osoby

specjalny*

 • osoby powyżej 70. roku życia
 • Zasłużeni dla Kultury Polskiej, Zasłużeni Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczeni
 • członkowie organizacji AICA, ICOM, CIMAM
 • uczniowie i nauczyciele liceów plastycznych
 • studenci, doktoranci, wykładowcy wyższych szkół plastycznych oraz historii sztuki
 • pracownicy galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych
 • przewodnicy miejscy
 • opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (maks. 2 osoby)
 • posiadacze Karty Polaka
 • dzieci i młodzież posiadająca Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
 • osoby poniżej 18 roku życia posiadające Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym dzieckiem (tzw. Kartę „N”)
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów  politycznych, posiadające legitymację działacza  opozycji  antykomunistycznej  lub  osób represjonowanych  z powodów  politycznych,  zgodnie  z ustawą  z dnia  20 marca  2015 r.
 • osoby na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora Muzeum w uzasadnionych przypadkach

5 zł

 

 

 

 

na wydarzenia pozawystawiennicze

5 zł

Flag: Ukraine on Skype Emoticons 1.2
Osobom z ukraińskim obywatelstwem przysługuje bilet specjalny za 5 zł.* Bilet dotyczy również udziału w warsztatach, zajęciach edukacyjnych, oprowadzaniach i wydarzeniach pozawystawienniczych.**


Люди з українським громадянством зможуть відвідати музей за ціною квитка - 5 зл. Квиток також поширюється на участь у воркшопах, освітніх заходах, екскурсіях та позавиставкових подіях.


* bilet przysługuje za okazaniem dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgi.

** w przypadku grup mieszanych sprzedawane są odpowiednio bilety grupowe normalne oraz grupowe ulgowe dla osób uprawnionych do zniżki.

1. Zwiedzający ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem instytucji https://www.uokik.gov.pl/
2. Zwiedzający ma prawo przystąpić do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
3. MOCAK nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.