Edukacja

Dział Edukacji MOCAK-u poprzez swoją działalność stara się upowszechnić ideę społeczeństwa otwartego na sztukę, w którym każdy, bez względu na wiek czy status społeczny, może wziąć udział w rozmowie na jej temat. Umożliwiamy aktywne spotkania zarówno ze sztuką współczesną, jak i z jej twórcami, kolekcjonerami i komentatorami. Projekty edukacyjne realizowane przez Muzeum mają na celu eksplorowanie świata sztuki współczesnej przez ich uczestników oraz spróbowanie własnych sił w twórczych działaniach.

MOCAK-edu proponuje warsztaty dla różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po seniorów. Projekty edukacyjne Muzeum mają za zadanie otwierać i uwrażliwiać na sztukę już od najmłodszych lat, a jednocześnie pokazywać, że na edukację nigdy nie jest za późno. W ofercie Muzeum znajdują się warsztaty i lekcje muzealne, które dostosowane są do potrzeb młodszych i starszych odbiorców.

Projekty edukacyjne Muzeum skierowane są również do różnych grup społecznych – osób niepełnosprawnych, nauczycieli i edukatorów, mieszkańców mniejszych miejscowości i osób obciążonych różnymi formami ekskluzji społecznej. MOCAK skupia się w sposób szczególny na mieszkańcach Zabłocia i Podgórza, bezpośrednich sąsiadach Muzeum, dążąc do tego, aby cała okolica stała się miejscem przyjaznym sztuce współczesnej.

W ramach MOCAK-edu organizowane są nie tylko spotkania z artystami, ale także wspólne z nimi działania artystyczne. Uczestnicy projektów mieli już okazję wraz z artystami rysować komiksy czy malować murale. Projekty te powstają zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są także w innych instytucjach, szkołach i przedszkolach.

Aktualności

Jak działa chaos i porządek? Warsztaty z udziałem Piotra Lutyńskiego

Uczestnicy zajęć wspólnie z artystą będą zgłębiać tajemnice fizyki i astronomii. Specjalnie przygotowana projekcja oraz autorskie improwizacje muzyczne zainspirują dzieci do stworzenia własnych prac malarskich.

więcej ›

Lektury wizualne (1): Herbert portrecista

Zapraszamy na warsztaty literacko-artystyczne towarzyszące wystawie rysunków Zbigniewa Herberta.

więcej ›

Lato w MOCAK-u 2015

Zapraszamy na cykl bezpłatnych zajęć, pozwalających dzieciom i dorosłym spędzającym wakacje w mieście na twórczy wypoczynek.

więcej ›

Letnie re-kreacje (2)

Zapraszamy stowarzyszenia działające nieodpłatnie na rzecz młodzieży na bezpłatne oprowadzanie po aktualnych wystawach w MOCAK-u, połączone z warsztatami.

więcej ›

Czas na sztukę (9): Wobec Zagłady

Zapraszamy seniorów na bezpłatne oprowadzanie po wystawie Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz.

więcej ›