OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: Dział Promocji

Praca: Dział Promocji

Opublikowano: 17.07.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty(-tki) ds. PR i promocji.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko: wykształcenie średnie lub wyższe.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) reprezentowanie instytucji w kontaktach zewnętrznych;
b) praca z mediami – tradycyjnymi i społecznościowymi, w szczególności z zakresu kultury i sztuki;
c) tworzenie tekstów prasowych;
d) biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
e) budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z dziennikarzami, partnerami, patronami i sponsorami Muzeum;
f) prowadzenie monitoringu mediów, stosowne reagowanie na komunikaty dziennikarzy i publiczności instytucji;
g) systematyczne przygotowywanie i rozsyłanie informacji o Muzeum, działalności programowej i wydarzeniach w Muzeum;
h) aktywne reprezentowanie Muzeum na konferencjach, wizytach studyjnych i tym podobnych;
i) współpraca z innymi działami Muzeum przy realizacji poszczególnych projektów;
j) znajomość oferty kulturalnej Krakowa.

3. Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny;
e) wynagrodzenie: 2800–3000 zł brutto w okresie próbnym, dodatkowo nagrody kwartalne i roczne.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:

  • oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

b) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Działu Promocji w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Dział Promocji”) w terminie do 5.8.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z użyciem wskazanych danych kontaktowych.

7. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże).

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).