OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Współpraca. Edukatorzy i edukatorki

Współpraca. Edukatorzy i edukatorki

Opublikowano: 22.02.2024

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poszukuje osób, które wsparłyby zespół Działu Wiedzy o Sztuce w zajęciach edukacyjnych i oprowadzaniu po wystawach.

MOCAK poprzez swoją działalność edukacyjną stara się upowszechnić ideę społeczeństwa otwartego na sztukę, w którym każdy, bez względu na wiek czy status społeczny, może wziąć udział w rozmowie na jej temat. W ofercie edukacyjnej Muzeum znajdują się lekcje muzealne, warsztaty, oprowadzania. Dołączenie do naszego zespołu oznacza aktywny udział w tworzeniu i realizacji programu edukacyjnego.

 

Poszukujemy osób:

– żywo zainteresowanych współczesną sztuką i kulturą, lubiących o niej rozmawiać;

– niebojących się wyzwań intelektualnych;

– z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej na  poziomie komunikatywnym, B2);

– kreatywnych, energicznych, samodzielnych,

– dyspozycyjnych;

– o wysokiej kulturze osobistej;

– lubiących występować publicznie;

– odpowiedzialnych i punktualnych.

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych, a zwłaszcza: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, ukraińskiego, włoskiego, a także doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, wydarzeń kulturalnych, zwiedzania, zajęć edukacyjnych.

Oferujemy:

– zawarcie umowy o świadczenie usług  z wynagrodzeniem w wysokości zależnej od ilości przeprowadzonych zajęć. Wysokość wynagrodzenia bazuje na indywidualnym planie ustalanym z kandydatem; stawki za zajęcia w zależności od typu i języka, w którym się odbywają od 120 do 400 zł brutto;

– możliwość współtworzenia oferty edukacyjnej Muzeum oraz realizacji własnych projektów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub dostępnościowym;

– możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury w jednym z czołowych polskich zespołów edukatorów;

– przyjazną atmosferę wzajemnego wsparcia;

– możliwość poznania ciekawych osób związanych z obszarem kultury, sztuki i mediów;

– elastyczne godziny świadczenia usług . Uwaga: praca także w weekendy.

 

Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz zawierający informacje o dotychczasowym doświadczeniu; 2) list motywacyjny ; 3) klauzulę informacyjną; 4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

 

Każdy dokument musi być podpisany przez kandydata.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Edukacja” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną (rekrutacja@mocak.pl) do 6 marca 2024 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy również zamieścić podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej)