OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Praca: Dział IT

Praca: Dział IT

Opublikowano: 18.07.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty(-tki) ds. IT.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko: wyksztalcenie min. średnie.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa i realizacja wydarzeń Muzeum w zakresie audio oraz wideo, praca na scenie,
b) montaż wystaw multimedialnych, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych przez osobę posiadającą uprawnienia elektroenergetyczne w grupie E1 dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kW w zakresie eksploatacji,
b) konserwacja i utrzymanie systemu klimatyzacji i wentylacji, wymagająca znajomości branży i technologii napraw (wymiana elementów eksploatacyjnych, czyszczenie i regulacja),
d) czytanie i analizowanie dokumentacji technicznej w języku angielskim,
e) posługiwanie się lutownicą i sprzętem pomiarowym,
f) konserwacja i utrzymanie instalacji niskonapięciowych (CCTV, SSWIN, SAP, KD) w stanie pełnej sprawności technicznej, lokalizowanie usterek,
g) prowadzenie digitalizacji i katalogowania materiałów audiowizualnych Muzeum,
h) wykonywanie planowanych inspekcji i przeglądów – naprawy konserwacyjne,
i) konserwacja, kontrola pracy urządzeń i instalacji powierzonych do obsługi,
j) kontakt z podmiotami zewnętrznymi,
k) współpraca z innymi działami Muzeum (także pod presją czasu),
l) usuwanie awarii i usterek technicznych (zgłaszanych również w godzinach popołudniowych i nocnych).

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) wymiar zatrudnienia: pełny etat,
b) czas pracy: system jednozmianowy,
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny,
e) wynagrodzenie: 3000–3350 zł brutto w okresie próbnym, dodatkowo nagrody kwartalne i roczne.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:

  • oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

b) podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do 24.7.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże).

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).