OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Wiedzy o Sztuce

Praca. Dział Wiedzy o Sztuce

Opublikowano: 01.10.2020

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór dwóch osób na stanowiska adiunktów w Dziale Wiedzy o Sztuce. Dział ten odpowiada za program edukacyjny Muzeum oraz prowadzi Bibliotekę MOCAK-u.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a)      wykształcenie wyższe

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      współtworzenie oferty edukacyjnej Muzeum (programy do wystaw czasowych, oferta dla grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, działania na rzecz dostępności, materiały edukacyjne);
b)      realizacja programu edukacyjnego (warsztaty, oprowadzania, prelekcje), także w językach obcych;
c)       współpraca z edukatorami i przewodnikami, stażystami, nadzór nad ich pracą;
d)      prowadzenie Biblioteki MOCAK-u: opracowywanie i gromadzenie zbiorów bibliotecznych; obsługa czytelników;
e)      możliwość realizacji własnych projektów o charakterze edukacyjnym lub naukowym;

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      Wymiar zatrudnienia: pełny etat oraz pełny etat na zastępstwo
b)      Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c)      Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d)      Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
e)      Wynagrodzenie: 2800-3000 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

4. Wymagane dokumenty:
a)      Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe  oraz szczegółowe:

  • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
  • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
  • Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko adiunkta w Dziale Wiedzy o Sztuce” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 16.10.2020 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).