OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: Kierownik Działu IT

Praca: Kierownik Działu IT

Opublikowano: 19.07.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu IT.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:

a) wykształcenie wyższe;
b) lub średnie i co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zarządzanie niewielkim zespołem specjalistów;
b) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych, współpraca z inspektorem ochrony danych, przeprowadzanie wewnętrznych audytów i uczestniczenie w szacowaniu ryzyka;
c) inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów informatycznych i aplikacji mobilnych (Integra, Eveo Urve), w tym rozwój systemów IT, także w metodykach zwinnych (agile), na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. ITIL, PRINCE;
d) opracowywanie, aktualizacja i weryfikacja procedur, w tym DRP, na podstawie dobrych praktyk i własnej wiedzy;
e) kształtowanie kierunków rozwoju Muzeum w sektorze IT na podstawie dobrych praktyk i ugruntowanej wiedzy, np. CGEIT;
f) przygotowywanie zapytań ofertowych i opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami prawa z zakresu IT;
g) przygotowywanie i negocjowanie umów serwisowych, dostaw IT i usług (także telekomunikacyjnych) świadczonych na rzecz Muzeum;
h) współpraca z podmiotami prowadzącymi serwis infrastruktury, systemów i urządzeń Muzeum, także w języku angielskim;
i) inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa, obsługi aplikacji itp.;
j) współpraca przy przygotowaniu wniosków i uczestnictwo w projektach dofinansowanych z funduszy UE;
k) planowanie, nadzór i zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, teletechnicznej i systemów informatycznych w Muzeum, w tym administracja serwerami baz danych, np. MS SQL, mongodb, firebird;
l) administracja i hardening systemów operacyjnych Windows (Server 2016, XP, 7, 10), Unix, Mac OS na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. CISSP;
m) utrzymanie całości infrastruktury, serwisów internetowych i usług, np. VMWare, domena Active Directory, Zimbra, EsetERA na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. VCP6.5-DCV;
n) naprawa i utrzymanie okablowania strukturalnego budynku i infrastruktury sieci, zarządzanie bramą Fortigate i urządzeniami warstwy 2/3, na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. CCNA;
o) naprawa urządzeń elektronicznych, sprzętu komputerowego, drukarek, projektorów itp. za pomocą podstawowych urządzeń pomiarowych i lutownicy;
p) obsługa wydarzeń Muzeum w zakresie technicznym (sprzęt audio oraz wideo), montaż i przygotowanie urządzeń multimedialnych do wystaw (odtwarzacze Eveo Urve, android, XBMC/KODI), współpraca przy projektowaniu i realizacji wystaw multimedialnych i projektów wystawienniczych;
q) współpraca z artystami, także w języku angielskim;
r) digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;
s) utrzymanie systemów i budynkowych instalacji niskonapięciowych w stanie pełnej sprawności technicznej, wykonywanie planowanych inspekcji i przeglądów – naprawy konserwacyjne;
t) kontrola pracy urządzeń i instalacji CCTV, SSWIN, KD, SAP, BMS, Dali (Schneider, Bosch, Hikvision, InnerRange, Zumtobell);
u) obsługa i nadzór serwisu urządzeń klimatyzacji i wentylacji, obsługa CRO ICHP;
v) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, rozdzielnicy elektrycznej, transformatora i agregatu prądotwórczego;
w) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i eksploatacja wymiennikowni CO/CT/CWU;
x) usuwanie nagłych awarii i usterek (także w godzinach popołudniowych i nocnych);
y) praca na wysokości powyżej 3 m na podeście ruchomym i drabinie;
z) praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny;
e) wynagrodzenie: 3500-4000zł brutto na okresie próbnym plus dodatek funkcyjny, nagrody kwartalne, nagroda roczna.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:

  • oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

b) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Działu IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków

albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do 25.7.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże).

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).