OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: sprzedawca-kasjer w księgarni

Praca: sprzedawca-kasjer w księgarni

Opublikowano: 26.07.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer w księgarni.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko sprzedawca-kasjer: wykształcenie co najmniej średnie.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
b) realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
c) dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
d) obsługa dostaw nowych towarów;
e) tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
f) reprezentowanie Muzeum na wybranych targach branżowych.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) Wymiar zatrudnienia: pełny etat
b) Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
e) Wynagrodzenie: 2800-3000 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

4. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:

  • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
  • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

b) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków

albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 5.8.2019 (liczy się data wpływu do Muzeum). W temacie wiadomości prosimy wpisać „Bookstore”.

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.
7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum adres: www.mocak.pl/kontakt zakładka Praca/Staże

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).