OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zadania dla dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat

Zadania dla dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat

Nowe technologie w sztuce

Potrzebne materiały: przygotowane reprodukcje wybranych prac Laury Paweli (wydrukowane lub wyświetlane na projektorze)

Twórczość Laury Paweli może stać się okazją do dyskusji o nowych technologiach i wynikających z nich korzyściach oraz zagrożeniach. Podczas lekcji wybrane prace artystki są pretekstem do dyskusji o tym, jak nowe media wpływają na odbiór dzieła sztuki.

Między tekstem a obrazem

Podczas rozmowy uczniowie zastanawiają się, jak zmieniła się komunikacja wirtualna i jak ta zmiana wpłynęła na nasze postrzeganie i odbiór. Rozmowa może zostać poszerzona o komunikaty obrazkowe, wiadomości tekstowe czy memy. Uczniowie zastanawiają się nad relacją między tekstem a obrazem oraz szukają przykładów dzieł, które obrazują tę relację.

Literatura i sztuka

Potrzebne materiały: wybrane prace Laury Paweli, fragmenty książek: Felix, Net i Nika Rafała Kosika, Cyberiada Stanisława Lema

Analiza i interpretacja prac Laury Paweli jest połączona z lekturą wybranych książek z kategorii science fiction. Poprzez szukanie podobieństw i dostrzeganie zależności uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie, jak literatura i sztuka mogą się wzajemnie dopełniać.


Symbol, ikona, logo – współczesne formy komunikacji

Potrzebne materiały: wybrane prace Laury Paweli, fragmenty wybranych tekstów literackich

Dzieła Laury Paweli i ich uproszczona forma są potraktowane jako wprowadzenie do lekcji o symbolach, ikonach i komunikowaniu przez logo. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób można przekazywać informacje w uproszczonej, skrótowej formie. Następnie, inspirując się wybranymi cytatami z polskiej literatury, tworzą własne znaki graficzne, oddające przekaz zawarty we fragmentach.