OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział techniczny

Praca. Dział techniczny

Opublikowano: 03.12.2021

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki elektryka (elektronika) w Dziale Technicznym.

1.    Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a)    wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane automatyka, elektrotechnika, mechatronika, elektronika)

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    diagnostyka i naprawa urządzeń elektronicznych;
b)    testowanie urządzeń elektronicznych;
c)    sporządzanie dokumentacji serwisowej, naprawczej, diagnostycznej;
d)    wykonywanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej w obiektach Muzeum;
e)    udział w odbiorach wykonywanych robót oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej;
f)    usuwanie awarii z zakresu elektrotechniki i automatyki;
g)    prace instalatorsko-montażowe;
h)    współpraca z serwisami zewnętrznymi;
i)    prace związane z uprawnieniami energetycznymi SEP do 1 kV;
j)    posługiwanie się dokumentacją techniczno-ruchową i czytanie schematów elektrycznych, także w języku angielskim;
k)    obsługa podnośników koszowych;
l)    digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;
m)    praca na wysokości powyżej 3 m na podeście ruchomym i drabinie.


3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b)      czas pracy: system jednozmianowy;
c)      miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d)      rodzaj umowy o pracę:  na okres próbny.


4. Wymagane dokumenty:
1)     życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a)     oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b)     oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c)     oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d)     podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.


5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalista elektryk/elektronik w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 12 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko

a) wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane automatyka, elektrotechnika, mechatronika, elektronika)

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

b) diagnostyka i naprawa urządzeń elektronicznych;

c) testowanie urządzeń elektronicznych;

d) sporządzanie dokumentacji serwisowej, naprawczej, diagnostycznej;

e) wykonywanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej w obiektach Muzeum;

f) udział w odbiorach wykonywanych robót oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej;

g) usuwanie awarii z zakresu elektrotechniki i automatyki;

h) prace instalatorsko-montażowe;

i) współpraca z serwisami zewnętrznymi;

j) prace związane z uprawnieniami energetycznymi SEP do 1 kV;

k) posługiwanie się dokumentacją techniczno-ruchową i czytanie schematów elektrycznych, także w języku angielskim;

l) obsługa podnośników koszowych;

m) digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;

n) praca na wysokości powyżej 3 m na podeście ruchomym i drabinie.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b)      czas pracy: system jednozmianowy;
c)      miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d)      rodzaj umowy o pracę: na okres próbny.
4. Wymagane dokumenty:
1)     życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a)     oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b)     oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c)     oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d)     podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.
5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalista elektryk/elektronik w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl

w terminie do 12 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum pod adresem: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże.

 

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych