OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Wiedzy o Sztuce

Praca. Dział Wiedzy o Sztuce

Opublikowano: 24.06.2021

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór jednej osoby na stanowisko adiunkta w Dziale Wiedzy o Sztuce. Dział ten odpowiada za program edukacyjny Muzeum oraz prowadzi Bibliotekę MOCAK-u.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko

a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia z zakresu gromadzenia zbiorów (zgodnego z profilem MOCAK-u), w tym: kulturoznawstwo, historia sztuki, kierunki humanistyczne, pedagogiczne i artystyczne, bibliotekoznawstwo lub dziedziny pokrewne

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) współtworzenie oferty edukacyjnej Muzeum (programy do wystaw czasowych, oferta dla grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, działania na rzecz dostępności, materiały edukacyjne);
b) realizacja programu edukacyjnego (warsztaty, oprowadzania, prelekcje), także w językach obcych;
c) współpraca z edukatorami i przewodnikami, stażystami, nadzór nad ich pracą;
d) prowadzenie Biblioteki MOCAK-u: opracowywanie i gromadzenie zbiorów bibliotecznych; obsługa czytelników;
e) możliwość realizacji własnych projektów o charakterze edukacyjnym lub naukowym;

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) Wymiar zatrudnienia: pełny etat
2) Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
3) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
4) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas określony
5) Wynagrodzenie zasadnicze: 3100-3400 zł brutto plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

4. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe  oraz szczegółowe:

a) Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko adiunkta w Dziale Wiedzy o Sztuce” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl do dnia 15 lipca 2021 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).