OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. MOCAK Bookstore

Praca. MOCAK Bookstore

Opublikowano: 01.04.2022

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer / sprzedawczyni-kasjerka w MOCAK Bookstore.

1. Opis wymagań:
a) wykształcenie średnie

2. Zakres wykonywanych zadań:
a) bezpośrednia obsługa klienta (kasa), również w języku angielskim;
b) realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
c) dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca pracy;
d) obsługa dostaw nowych towarów;
e) tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
f) reprezentowanie Muzeum na wybranych targach branżowych.

3. Warunki pracy:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system równoważnego czasu pracy;
c miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 7 kwietnia 2022 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez nie.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).