OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

REGULAMIN KINA LETNIEGO

REGULAMIN KINA LETNIEGO

REGULAMIN KINA LETNIEGO MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK (dalej Regulamin)

§1

 1. Organizatorem Kina Letniego, zwanego dalej Wydarzeniem, jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, zwane dalej MOCAK.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniu i w godzinach opisanych na stronie internetowej www.mocak.pl.

§2

 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się̨ pod kontrolą obsługi zapewnionej przez MOCAK, na podstawie biletów każdorazowo zakupionych w kasie lub sklepie online MOCAK-u.
 2. Bilety można nabyć w kasie MOCAK-u przed seansem oraz pod linkiem www.mocak.pl/bookstore. Sprzedaż online jest uruchamiana dwa tygodnie przed wydarzeniem i będzie kończyła się w dniu seansu o godz. 12.
 3. Jeżeli widz dokonuje zakupu biletu online, powinien okazać go bileterowi w miejscu wskazanym przez MOCAK nie później niż pięć minut przed rozpoczęciem projekcji.

§3

Wszystkich widzów na terenie Wydarzenia obowiązują zasady zachowania reżimu sanitarnego, a obsługa Wydarzenia ma prawo skontrolować spełnienie tego obowiązku.

§4

Widzowie na terenie Wydarzenia, powinni zachować minimum 1,5 m dystans od siebie.

§5

 1. Każdy z widzów w trakcie Wydarzenia musi pozostać na miejscu wyznaczonym przez MOCAK.
 2. Podczas Wydarzenia każdy z widzów może się przemieszczać poza wyznaczone mu miejsce wyłącznie w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia, a także zakupu jedzenia i picia.

§6

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym korzystania z papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.

§7

MOCAK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników Wydarzenia.

§8

 1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia MOCAK nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Z tytułu wystąpienia w trakcie Wydarzenia złych warunków atmosferycznych uczestnikom Wydarzenia nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
 2. MOCAK zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (na przykład prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.

§9

W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie jakimikolwiek urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§10

 1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się niezwłocznie do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia na bieżąco.
 2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy Wydarzenia powinni spokojnie opuścić́ teren Wydarzenia zgodnie z poleceniami obsługi.

§11

Obsługa Wydarzenia może odmówić wstępu na jego teren bez podawania powodu:

a) osobom zachowującym się̨ agresywnie;
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających;
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;
d) ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w Wydarzeniu.

§12

Uczestnik, który naruszył postanowienia Regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§13

MOCAK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności gdy zmiana taka będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mocak.pl.