OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

REGULAMIN KINA LETNIEGO

REGULAMIN KINA LETNIEGO

REGULAMIN KINA LETNIEGO
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK
(dalej Regulamin)

§1

 1. Organizatorem Kina Letniego, zwanego dalej Wydarzeniem, jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, zwane dalej MOCAK.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniu i w godzinach opisanych na stronie internetowej www.mocak.pl

 

§2

 1. Wydarzenia w ramach Kina Letniego są płatne, z ograniczoną ilością miejsc: 150 osób.
 2. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się pod kontrolą obsługi zapewnionej przez MOCAK, na podstawie biletów każdorazowo zakupionych w kasie lub w sklepie online MOCAK-u.
 3. Bilety można nabyć w kasie MOCAK-u przed seansem oraz pod linkiem www.mocak.pl/bookstore. Sprzedaż online uruchamiana jest dwa tygodnie przed wydarzeniem i będzie kończyła się w dniu seansu o godz. 12.
 4. Jeżeli widz dokonuje zakupu biletu online, powinien okazać go bileterowi w miejscu wskazanym przez MOCAK nie później niż pięć minut przed rozpoczęciem projekcji.

 

§3

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym korzystania z papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.

 

§4

MOCAK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników Wydarzenia.

 

§5

 1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia MOCAK nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 2. W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (na przykład prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa MOCAK zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. W takim przypadku istnieje możliwość zwrotu za zakupione bilety.
 3. Zwrot biletów zakupionych w kasie Muzeum z powodu odwołanego Wydarzenia następuje na wniosek kupującego i na miejscu w Muzeum na podstawie dowodu zakupu (paragon, faktura).
 4. Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Muzeum z powodu odwołanego Wydarzenia następuje automatycznie na wniosek kupującego. Środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność (poprzez przelew bankowy lub system przelewy24.pl). Wyjątek stanowią zakupy biletów przez sklep internetowy z wybraną opcją płatności na miejscu w Muzeum. Wówczas zwrot odbywa się na takich samych zasadach jak przy zakupie w kasie Muzeum.

 

§6

W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie jakimikolwiek urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

 

§7

 1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się niezwłocznie do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia na bieżąco.
 2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy Wydarzenia powinni spokojnie opuścić́ teren Wydarzenia zgodnie z poleceniami obsługi.

 

§8

Obsługa Wydarzenia może odmówić wstępu na jego teren bez podawania powodu:

a) osobom zachowującym się̨ agresywnie;
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających;
c) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;
d) ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w Wydarzeniu.

 

§9

Uczestnik, który naruszył postanowienia Regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

 

§10

MOCAK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności gdy zmiana taka będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mocak.pl.