OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Rezydencja artystyczna w Austrii 2017

Rezydencja artystyczna w Austrii 2017

Opublikowano: 19.08.2016

Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencje artystyczne w Wiedniu i Salzburgu. Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiej kultury i nawiązaniu kontaktu z artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design, kompozycja muzyczna, literatura, literatura dla dzieci i młodzieży, tłumaczenia literackie, animacja kultury, sztuka kuratorska Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie, czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.

O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego. Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego. O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.
Wiek: Osoby ubiegające się o rezydencję nie mogą mieć ukończonych 40 lat (osoby urodzone po 31 grudnia 1976). Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.kulturkontakt.or.at