OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Bezinteresowność sztuki// – spotkanie integracyjne

Bezinteresowność sztuki – spotkanie integracyjne

23.09.2016 godz. 12

Opublikowano: 01.09.2016

23 września o godzinie 12 zapraszamy na spotkanie integracyjne wieńczące projekt Bezinteresowność sztuki, w ramach którego w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz na terenie ośrodka Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” odbył się cykl warsztatów dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. O godzinie 14 odbędą się warsztaty edukacyjne dla osób zainteresowanych arteterapią.

Dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie to grupa szczególnie zaniedbana pod względem programów edukacyjnych i kulturalnych. Projekt Bezinteresowność sztuki realizowany przez MOCAK we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie miał na celu zmianę tej sytuacji oraz przeciwdziałanie wykluczaniu tej grupy z życia kulturalnego i społecznego. Efektem naszych działań będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji w zakresie sztuki współczesnej, poszerzenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wymiana doświadczeń i integracja środowisk działających na polu edukacji.

Projekt realizowany od czerwca 2016 roku w MOCAK-u i na terenie ośrodka Fundacji „Mimo Wszystko” w podkrakowskich Radwanowicach zakładał realizację dwóch cykli warsztatów edukacyjnych, które przybrały formę arteterapii rozwijającej w ich uczestnikach zdolności poznawcze, komunikacyjne i manualne. Celem włączenia studentów ASP w projekt Bezinteresowność sztuki było kształtowanie aktywnej postawy wobec potrzeb innych ludzi i problemów współczesnego świata, co jest zgodne z linią programową naszego muzeum. Warsztaty poprzedziły konsultacje merytoryczne i wizyta studyjna edukatorów w Radwanowicach. Podopieczni Fundacji przy udziale edukatorów, studentów Akademii Sztuk Pięknych i terapeutów trzykrotnie odwiedzili Muzeum i wzięli udział w sześciu warsztatach inspirowanych bieżącymi wystawami i Kolekcją MOCAK-u, podczas których wykonali własne prace. Następnie na terenie Fundacji odbyły się warsztaty w formie trzydniowego pleneru malarskiego.

W spotkaniu podsumowującym projekt wezmą udział podopieczni Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, a także edukatorzy, wolontariusze, terapeuci i studenci. Wydarzenie będzie okazją do podsumowania projektu, obejrzenia prac powstałych na zajęciach, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film dokumentujący przebieg projektu, w którym zaangażowani w jego realizację przedstawiciele Działu Edukacji MOCAK-u i Ośrodka „Dolina Słońca” w Radwanowicach a także edukatorka Anna Pichura i artysta Michał Stonawski opowiedzą o doświadczeniach zdobytych podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi. O godzinie 14-ej odbędą się warsztaty edukacyjne dla osób zainteresowanych arteterapią.

Na spotkanie wstęp wolny. Na warsztaty wstęp bezpłatny, zapisy pod adresem: edukacja@mocak.pl lub pod numerem telefonu: 12 263 40 29.

Dział Edukacji MOCAK-u realizuje szeroki zakres projektów zaangażowanych społecznie. Poprzez swoją działalność stara się upowszechnić ideę społeczeństwa otwartego na sztukę, w którym każdy, bez względu na wiek czy status społeczny, może wziąć udział w rozmowie na jej temat. Organizujemy aktywne spotkania zarówno ze sztuką współczesną, jak również z jej twórcami, kolekcjonerami i komentatorami. Projekty edukacyjne realizowane przez Muzeum mają na celu danie uczestnikom możliwości eksplorowania świata sztuki współczesnej oraz spróbowania własnych sił w twórczych działaniach.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Została założona we wrześniu 2003 roku. Jej głównym zadaniem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2003 roku Fundacja pomogła blisko 22 000 osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce, dofinansowując leczenie, rehabilitację, wspierając edukację, a także promując ich twórczość artystyczną. Ponadto – dzięki darczyńcom oraz sponsorom – wybudowała, utrzymuje i prowadzi ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zajmuje się propagowaniem idei wolontariatu, między innymi realizując w szkołach projekt Każdy jest komuś potrzebny.

Podsumowanie projektu