OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Recepcjonista-kasjer / recepcjonistka-kasjerka

Praca. Recepcjonista-kasjer / recepcjonistka-kasjerka

Opublikowano: 12.03.2021

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko: recepcjonista-kasjer, referent / recepcjonistka-kasjerka, referentka.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a)      Wykształcenie: średnie

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      bezpośrednia obsługa klienta (kasa, recepcja), również w języku angielskim;
b)      obsługa kasy fiskalnej;
c)      prowadzenie dokumentacji w zakresie obrotu środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania;
d)      udzielanie informacji na temat wystaw i wydarzeń;
e)      wsparcie administracyjne sekretariatu;
f)       przygotowywanie korespondencji do doręczenia (przesyłek zwykłych, poleconych i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      Wymiar zatrudnienia: pełny etat
b)      Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c)      Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d)      Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
e)      Wynagrodzenie: 3000 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

4. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe  oraz szczegółowe:
a) Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko recepcjonista-kasjer, referent / recepcjonistka-kasjerka, referentka w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 22.3.2021 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).