OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Specjalista / specjalistka ds. Kossakówki

Praca. Specjalista / specjalistka ds. Kossakówki

Opublikowano: 23.08.2021

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/ specjalistki lub głównego specjalisty / głównej specjalistki ds. Kossakówki – nowo powstającego oddziału MOCAK-u.

1. Wymagania dla kandydatów

Dla specjalisty/ specjalistki:
a) wykształcenie średnie lub wyższe

Dla głównego specjalisty/ głównej specjalistki:
a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia o profilu humanistycznym (preferowana historia sztuki);
b) co najmniej dwuletni staż pracy.

2. Zakres wykonywanych zadań
a) katalogowanie książek i albumów, kwerenda biblioteczna;
b) pozyskiwanie mebli i innego wyposażenia do pokoi poświęconych członkom rodziny Kossaków;
c) katalogowanie i inwentaryzacja wyposażenia, zlecanie prac konserwatorskich dotyczących tej części zbiorów;
d) katalogowanie obrazów Kossaków w muzeach polskich;
e) współpraca z ekspertami;
f) prowadzenie kalendarza renowacji;
g) promocja przedsięwzięcia.

3. Warunki pracy stanowisku
a) wymiar zatrudnienia: ½ etatu
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: MOCAK, Kraków
d) rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty
Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. (klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia);
e) opis doświadczenia zawodowego i naukowego dotyczącego rodziny Kossaków.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty / głównej specjalistki ds. Kossakówki należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub wysłać drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl (temat mejla: „Dział Sztuki. Kossakówka") do 15 września 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).


Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).