OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Staże w Bibliotece

Staże w Bibliotece

Ze względu na sytuację epidemiczną nabór na staże jest zawieszony.


 

Biblioteka MOCAK-u zaprasza studentów i studentki oraz młodzież licealną do współpracy w ramach staży.

Niezależnie od wybranego rodzaju praktyk każdy stażysta i stażystka ma możliwość:

  • poznać ogólne zasady funkcjonowania Muzeum i jego program, a także Bibliotekę
  • poszerzyć wiedzę o sztuce współczesnej, poznać księgozbiór oraz dzieła sztuki zgromadzone w Bibliotece Mieczysława Porębskiego
  • uczestniczyć w twórczej edukacji muzealnej
  • zdobyć doświadczenia pracy w zespole i aktywnego tworzenia programu Biblioteki

Praca w Bibliotece MOCAK-u to działanie z ludźmi za pośrednictwem książek w kontekście (historii) sztuki, przygotowaliśmy więc kilka propozycji staży:

  1. Staż ogólny

Praktyki pozwalające na poznanie codziennego życia Biblioteki. Staż ogólny zapewnia: wiedzę na temat działania wypożyczalni i czytelni, kontakt z czytelnikami i pomaganie im w kwerendzie, czuwanie nad ruchem książek, a także praktykę w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych przy wykorzystaniu programu Libra 2000. Jest też szansą na pogłębienie wiedzy o sztuce współczesnej oraz poznanie Biblioteki Mieczysława Porębskiego. Staż ogólny obejmuje też pomoc w działaniach edukacyjnych i bieżącej działalności Biblioteki, o której można przeczytać tu [aktualności Biblioteki >>].

1. 2. Staż w Bibliotece. Ścieżka: działania z ludźmi

Staż gwarantuje zaznajomienie się z historią współpracy między Działem Edukacji i Biblioteką oraz z dokumentacją zrealizowanych projektów, a także uczestnictwo w bieżącym programie wydarzeń. Staż daje możliwość pomocy przy organizacji warsztatów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, przygotowania autorskiego oprowadzania po Bibliotece Mieczysława Porębskiego oraz twórczego włączenia się w program Biblioteki podczas wydarzeń promujących czytelnictwo. Staż może być okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu animacji kultury, a także szansą na realizację własnego projektu w przestrzeni Biblioteki. Więcej o działaniach edukacyjnych Muzeum można przeczytać tu [aktualności Działu Edukacji >>]

  1. 3. Staż w Bibliotece. Ścieżka: książki

Zorientowany na współczesną sztukę i humanistykę księgozbiór Biblioteki MOCAK-u liczy ponad 16 tysięcy woluminów. Staż pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o zbiorach Biblioteki, ale również na czynne włączenie się w proces ich gromadzenia, opracowywania i promowania. Staż obejmuje pracę w programie Libra 2000, sporządzanie bibliografii, wyszukiwanie informacji. Jest okazją do poznania współpracujących z Biblioteką MOCAK-u instytucji, jak i szansą na poszerzenie wiedzy o rynku książki. Zainteresowane osoby mogą poznać podstawy warsztatu introligatora w praktyce bibliotecznej.

  1. 4. Staż w Bibliotece. Ścieżka: historia (sztuki)

Staż daje szansę na poznanie programu wystawienniczego MOCAK-u oraz organizacji Biblioteki i Archiwum. Staż obejmuje kwerendy na wybrane tematy, sporządzanie bibliografii, a także praktyczne wykorzystanie uzyskanych informacji przy tworzeniu materiałów edukacyjnych czy promocyjnych. Pozwala on także na poszerzenie wiedzy o sztuce II połowy XX i początku XXI wieku, a także – ze względu na Bibliotekę Mieczysława Porębskiego – poznanie historii środowiska artystycznego Krakowa.

Od kandydatów(-tek) oczekujemy zainteresowania współczesną sztuką i życiem kulturalnym, zaangażowania, odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań. Dodatkowym atutem kandydatów(-tek) na każdy rodzaj stażu jest znajomość języków obcych. Zaproponowane ścieżki można łączyć. Jesteśmy otwarci zarówno na pomysły, jak i oczekiwania kandydatów(-tek), dlatego każdy plan stażu jest tworzony indywidualnie, uzgadniany ze stażystą(-tką), tak aby odpowiadał jego/jej umiejętnościom i zainteresowaniom. Staż jest bezpłatny i trwa 160 godzin.

Prosimy o przesyłanie cv wraz z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru na adres: biblioteka@mocak.pl.