OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

MOCAK Forum nr 1/2015 [10]

MOCAK Forum nr 1/2015 [10]

Kup drukowaną wersję MOCAK Forum

5,00 zł
Dodaj do koszyka

Spis treści

Wstęp
Wstęp Igor Stokfiszewski
Klasy się liczą
Kultura w dzialaniu. Łącząc lokalne, narodowe i globalne Christina Flesher Fominaya
Klasowe odmiany gustu teatralnego Maciej Gdula, Przemysław Sadura
Na przemiał. Koszty społeczne a sztuka w Polsce Stanisław Ruksza
Charakterystyka klas wyższej, średniej i ludowej w Polsce Maciej Gdula, Przemysław Sadura
Dyskurs klasowy w metropolii Carlos Delclós
Słaby sojusz. Walka klasy wyższej i klasy ludowej przeciwko estetyce klasy średniej Joanna Erbel
Praktyki kulturowe klasy ludowej
Instytucje kultury i styl(e) uczestnictwa klasy ludowej Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura
Urządzenia z Broniowa i Ostałówka Łukasz Skąpski
Wobec byłej klasy robotniczej
Ludzie z żelaza Jaśmina Wójcik
Walka klas na ulicach Łodzi Michał Gauza
My, Prekariat
Kryzys gospodarki kreatywnej a ruch pracowników kultury i sztuki Jarosław Urbański
Coś sensownego o mojej prekarności Arek Pasożyt w rozmowie z Marcinem Zalewskim
CV bezrobotnej aktorki Maria Czykwin
Edukacja
O braku zgody na niewiedzę, nierozumienie i nieposiadanie Elżbieta Sala
Edukacja w instytucjach Maria Prawelska w rozmowie z dyrektorami Galerii Arsenał w Białymstoku, CSW Kronika w Bytomiu, CSW Łaźnia w Gdańsku, Bunkier Sztuki w Krakowie, BWA Sokół w Nowym Sączu, BWA w Tarnowie
O działaniach prowadzonych w ramach Pracowni Sztuki Społecznie Zaangażowanej „Rewiry” z jej twórcą Szymonem Pietrasiewiczem rozmawia Agnieszka Ziętek
Wkładka edukacyjna Notes na czas Sława Harasymowicz
Recenzje
Szklany boks a walka klas Artur Kiela
W MOCAK-u
Autotautologie Z Jerzym Trelińskim rozmawia Monika Kozioł
Pocztówka z Izraela. Nowa sztuka wideo Katarzyna Pasternak

Dziesiąty numer magazynu stanowi wprowadzenie do analizy klasowej społeczeństwa. Jest przewodnikiem po praktykach artystycznych wynikających z intuicji natury klasowej oraz po praktykach kulturowych odmiennych klas społecznych, które poprzez nie utwierdzają własną świadomość, a zarazem stawiają opór nierównościom klasowym. Teksty w tym numerze odnoszą się między innymi do charakterystyki klasowej współczesnych społeczeństw, klasowych uwarunkowań estetyki i gustu.

Postrzeganie sztuki jako przestrzeni interwencji społecznej jest zwrotem w stronę grup defaworyzowanych na rzecz włączenia ich do obiegu społecznego. Stanisław Ruksza analizuje działania artystyczne współczesnych polskich artystów wobec osób wykluczonych ekonomicznie. W numerze znajduje się również tekst autorstwa Jaśminy Wójcik, która realizuje projekty z byłymi robotnikami zakładów przemysłowych, natomiast Michał Gauza opisuje funkcję przywracania pamięci o robotniczej tożsamości Łodzi i walkach społecznych. Refleksję nad praktykami kulturowymi klasy ludowej podejmuje esej wizualny Łukasza Skąpskiego, prezentujący osobliwe urządzenia rolnicze, wykonane własnym sumptem przez mieszkańców zubożałych wsi Broniów i Ostałówek. Kolejnym wątkiem jest próba zarysowania narracji wokół tworzącej się klasy społecznej – prekariatu. Jarosław Urbański opisuje kryzys gospodarki kreatywnej, ruchy pracowników kultury oraz sytuację materialną artystów. Swoją historię zawodową opowiedziała Maria Czykwin w CV bezrobotnej aktorki oraz Arek Pasożyt, artysta, „który nie może utrzymać się ze sztuki”.

Część poświęconą edukacji otwiera esej Elżbiety Sali, kończy natomiast wkładka edukacyjna Notes na czas, przygotowana przez Sławę Harasymowicz. W części poświęconej wydarzeniom w MOCAK-u znajdziemy rozmowę redaktor naczelnej "MOCAK Forum" Moniki Kozioł z Jerzym Trelińskim oraz tekst Katarzyny Pasternak dotyczący nowej sztuki wideo z Izraela.

„MOCAK Forum” to projekt wydawniczy MOCAK-u. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Każde wydanie jest poświęcone jednemu tematowi, który nawiązuje do wystaw pokazywanych w Muzeum. Magazyn zawiera wywiady z czołowymi postaciami ze świata kultury, artykuły, felietony oraz esej wizualny wykonany przez artystę. Stałymi elementami są również: okładka autorstwa młodego twórcy, wkładka edukacyjna oraz recenzje książek. Do tej pory ukazało się dziewięć numerów „MOCAK Forum”. Okładki czasopisma projektowali między innymi: Michał Zawada, Jan Szewczyk, Kama Sokolnicka, Michał Grochowiak i Konrad Smoleński. Każde wydanie ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy. Magazyn jest dystrybuowany w kilkudziesięciu księgarniach specjalistycznych na terenie całej Polski oraz w salonach sieci Empik. Redaktor naczelną pisma jest Monika Kozioł.